top of page

5 redenen om ons te bellen

Klanten hebben bij ons geen nummer, wel een gezicht

1

Een persoonlijke aanpak is prioriteit nummer 1. Wij willen u leren kennen, waarmee we niet enkel uw zaak bedoelen, maar ook u als persoon. Om een correct advies te geven, dienen we door uw bril de zaken te kunnen bekijken en dit kan alleen maar als alles bespreekbaar is en we uw toekomstvisie of dromen leren kennen, voor een lange termijn samenwerking en advies in deze richting.

The time is now!

2

De tijd van uw cijfers pas te ontvangen, 8 maanden na het boekjaar is voorbij. Wij focussen op de toestand van vandaag, zodat u tijdig kunt bijsturen en steeds weet waar u staat met up-to-date informatie. Dankzij de investeringen in IT en automatisatie, slagen we er ook in om u hier meer en meer in te betrekken en dus het maximale uit uw boekhouding te halen.

Geen verrassingen meer

3

Wij willen niet dat u dient wakker te liggen van uw boekhouding, maar ook wij als Kantoor willen hier niet van wakker liggen. We volgen mee in uw dossier met de bedoeling alles onder controle te hebben en niet voor onaangename verrassingen te staan. Dit wil zeggen dat wij u zullen informeren indien uw fiscale druk te hoog wordt, uw sociale bijdragen niet correct ingeschat worden en of er zich eventueel bepaalde evoluties voordoen in uw cijfers, die afwijkend zijn.

Klein kantoor, grootse aanpak

4

Hoewel we “klein” zijn in de wereld van de accountancy-giganten, hebben we wél een grootse aanpak om mee te evolueren naar het kantoor van de toekomst. De meerwaarde van een accountant zit niet in het snel verwerken van facturen, maar wél in wat er met deze informatie gebeurt. Vandaar zetten wij in op automatisatie, zodat input tot een minimum kan herleid worden & komt er meer tijd vrij om in het dossier van de klant te duiken. Heeft u bepaalde uitzonderingen in uw dossier? Geen nood, we hebbben ons omringd met specialisten die steeds voor een tussenkomst kunnen zorgen in uw dossier.

Go the extra mile, it's never crowded there

5

In onze aanpak staat de klantenrelatie op 1. Onze dossierbeheerders engageren zich ook om de beste dienstverlening op uw maat te kunnen brengen. Los van de zakelijke kant, dient u zich als klant thuis te voelen bij ons. Dit impliceert dat wij ons uiterste best zullen doen om u te assisteren in wat uw specifieke noden zijn, met de bedoeling uw klankbord te worden in ondernemen.  

bottom of page